برچسب زده شده: وزیر کرمانشاه

بازدید وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

بازدید وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

بازدید وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازدید وزیر دفاع از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید در استان کرمانشاه

موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید در استان کرمانشاه

موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید در استان کرمانشاهوزیر کشور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه با تاسیس 35 دهیاری در روستاهای این استان موافقت کرد. موافقت وزیر کشور با تاسیس 35 دهیاری جدید...