برچسب زده شده: وضعیت رشد

وضعیت معیشت مردم بهبود نیافته است/ رشد اقتصادی داشتیم اما مردم احساسش نمی کنند!

وضعیت معیشت مردم بهبود نیافته است/ رشد اقتصادی داشتیم اما مردم احساسش نمی کنند!

وضعیت معیشت مردم بهبود نیافته است/ رشد اقتصادی داشتیم اما مردم احساسش نمی کنند! معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما رشد اقتصادی داریم ولی مردم احساس نمی‌کنند...