برچسب زده شده: و رفت

نرم‌افزارهای موبایلی و درآمدهای میلیاردی که بر باد رفت

نرم‌افزارهای موبایلی و درآمدهای میلیاردی که بر باد رفت

نرم‌افزارهای موبایلی و درآمدهای میلیاردی که بر باد رفتنوروز امسال در حالی سپری شد که حجم پیامک‌های منتقل شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه طبق آنچه قابل پیش‌بینی بود، کاهشی چشمگیر داشت. نرم‌افزارهای موبایلی...