برچسب زده شده: و عرب

مصر و عربستان خواستار مقابله با ایران در چارچوب اتحادیه عرب شدند

مصر و عربستان خواستار مقابله با ایران در چارچوب اتحادیه عرب شدند

مصر و عربستان خواستار مقابله با ایران در چارچوب اتحادیه عرب شدندقاهره و ریاض بعد از پایان سفر چند روزه، ولی عهد عربستان به مصر در بیاینه‌ای مشترک تهران را به دخالت در امور...

عراق و دو رای؛ جبران مافات عراق در اتحادیه عرب

عراق و دو رای؛ جبران مافات عراق در اتحادیه عرب

بعد از آن که رای عراق به بیانیه ضد ایرانی عربستان در نشست اتحادیه عرب با انتقادهای جدی از سوی ایران و گروه‌های منطقه‌یی و شخصیت‌های مختلف سیاسی مواجه شد، این بار در نشستی...