برچسب زده شده: ٨۰۰۰ دولت

آیا اختلاس ٨۰۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره‌ فرهنگیان مایه شرمساری دولت نیست؟

آیا اختلاس ٨۰۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره‌ فرهنگیان مایه شرمساری دولت نیست؟

آیا اختلاس ٨۰۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره‌ فرهنگیان مایه شرمساری دولت نیست؟ دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) گفت: آیا اختلاس ٨۰۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و حقوق‌های نجومی برخی مایه شرمساری...