برچسب زده شده: پارادایم ششم

پارادایم حاکم بر برنامه ششم توسعه نگاه لیبرالیسم است

پارادایم حاکم بر برنامه ششم توسعه نگاه لیبرالیسم است

معاون رییس‌جمهور سابق گفت: یکی از اشکالات اساسی در ساختار برنامه‌ریزی این است که پیوندی بین سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه و بودجه وجود ندارد. free download movie باران فیلم