برچسب زده شده: پارکی

تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمی

تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمی

تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمیدرپی تیراندازی یک فرد مسلح به سمت حاضران در پارک «سان فرانسیسکو» حداقل ۳ نفر زخمی شدند. تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمی درپی تیراندازی...