برچسب زده شده: پاسخگویی اسرائیل

آماده پاسخگویی به هر تجاوز اسرائیل هستیم

آماده پاسخگویی به هر تجاوز اسرائیل هستیم

آماده پاسخگویی به هر تجاوز اسرائیل هستیمفرمانده ارتش لبنان تأکید کرد، این کشور برای پاسخگویی به هر تجاوزی از سوی رژیم صهیونیستی، آماده است. آماده پاسخگویی به هر تجاوز اسرائیل هستیم فرمانده ارتش لبنان...