برچسب زده شده: «پاسداران» قرارگاه

اغتشاشات «پاسداران» به روایت جانشین قرارگاه ثارالله

اغتشاشات «پاسداران» به روایت جانشین قرارگاه ثارالله

اغتشاشات «پاسداران» به روایت جانشین قرارگاه ثاراللهجانشین قرارگاه ثارالله سپاه گفت: در شورای تامین استان با حضور نماینده وزیر کشور تصمیم گرفته شد با افرادی که در آن محل حضور دارند و بارها به...