برچسب زده شده: پخش دارایی

پخش مستند فعالیت ها و دغدغه های یک روز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

پخش مستند فعالیت ها و دغدغه های یک روز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

پخش مستند فعالیت ها و دغدغه های یک روز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شبکه مستند با تهیه فیلم «یک روز یک وزیر» تلاش کرده است مشغله های کاری یک روز...