برچسب زده شده: پدری» حقیقت

«ارثیه پدری» به جشنواره حقیقت آمد

«ارثیه پدری» به جشنواره حقیقت آمد

«ارثیه پدری» به جشنواره حقیقت آمدمستند ارثیه پدری که به زندگی و فرجام محمدرضا پهلوی می‌پردازد و از تصاویر آرشیوی دیده نشده بهره می‌برد در جشنواره حقیقت به نمایش در می‌آید. «ارثیه پدری» به...