برچسب زده شده: پرحاشیه کردند

از حضور پرحاشیه مرعشی تا مردمی که مقابل وزیر بهداشت گریه کردند

از حضور پرحاشیه مرعشی تا مردمی که مقابل وزیر بهداشت گریه کردند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ مشهد در ۶ ماه از سال تحصیلی که گذشت، شاهد برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی، علمی و سیاسی بود. کیمیا دانلود فانتزی