برچسب زده شده: پرستاری

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سطح وزارتخانه انجام می‌شود

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سطح وزارتخانه انجام می‌شود

قزلباش با اشاره به نارضایتی پرستاران در مورد اجرایی‌نشدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: تعرفه‌گذاری بحثی فراگیر و در سطح ملی است و تصمیم‌گیری در مورد نحوه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نه بر عهده دانشگاه‌ها، بلکه...