برچسب زده شده: پرواز‌های خروجی

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شدپرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود. پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد تا اطلاع...