برچسب زده شده: پرواز‌های شد

پرواز‌های شرکت آسمان با هواپیمای ATR از فرودگاه آبادان لغو شد

پرواز‌های شرکت آسمان با هواپیمای ATR از فرودگاه آبادان لغو شد

پرواز‌های شرکت آسمان با هواپیمای ATR از فرودگاه آبادان لغو شدتمامی پرواز‌های قابل انجام با هواپیمای ATR مربوط به شرکت هواپیمایی آسمان از فرودگاه آیت الله جمی آبادان باطل شد. پرواز‌های شرکت آسمان با...

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد

پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شدپرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد تا اطلاع ثانوی انجام نمی‌شود. پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد لغو شد پرواز‌های ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد تا اطلاع...