برچسب زده شده: پرونده شد

پرونده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بسته شد

پرونده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بسته شد

پرونده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بسته شد پرونده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بسته شد پرونده کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بسته شد

پرونده شکایت از نمایندگان سلفی‌بگیر با موگرینی رد و مختومه شد

پرونده شکایت از نمایندگان سلفی‌بگیر با موگرینی رد و مختومه شد

پرونده شکایت از نمایندگان سلفی‌بگیر با موگرینی رد و مختومه شد پرونده شکایت از نمایندگان سلفی‌بگیر با موگرینی رد و مختومه شد پرونده شکایت از نمایندگان سلفی‌بگیر با موگرینی رد و مختومه شد

پرونده چندملیتی «نوروز» ثبت جهانی شد

پرونده چندملیتی «نوروز» ثبت جهانی شد

پرونده چندملیتی «نوروز» ثبت جهانی شد پرونده چندملیتی «نوروز» ثبت جهانی شد پرونده چندملیتی «نوروز» ثبت جهانی شد

پرونده صرافان بسته شد

پرونده صرافان بسته شد

پرونده صرافان بسته شدشکایت برخی صرافان برای رسیدگی به مسایل صنفی و در راس آن دستورالعمل فعالیت و تاسیس آنها با رد شورای رقابت همراه و پرونده این صنف در شورا بسته شد. این...