برچسب زده شده: پرونده صرافان

پرونده صرافان بسته شد

پرونده صرافان بسته شد

پرونده صرافان بسته شدشکایت برخی صرافان برای رسیدگی به مسایل صنفی و در راس آن دستورالعمل فعالیت و تاسیس آنها با رد شورای رقابت همراه و پرونده این صنف در شورا بسته شد. این...