برچسب زده شده: «پزشک رسید؟

«پزشک خانواده» به کدام ایستگاه رسید؟

«پزشک خانواده» به کدام ایستگاه رسید؟

معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصمیم وزارت بهداشت برای ادامه برنامه پزشک خانواده در سال آینده خبرداد. خبر جدید مجله اینترنتی