برچسب زده شده: پسر ببینید

پسر نفرین شده هندوستانی را ببینید

پسر نفرین شده هندوستانی را ببینید

پسر نفرین شده هندوستانی را ببینید پسر ۱۶ ساله هندی به خاطر متورم شدن پوست بدنش به شدت منزوی شده ، اکنون هیچ همبازی ندارد و از امکانات اولیه نیز محروم است. در هند...