برچسب زده شده: پس تایلند

پس لرزه انفجارها و جو حکومت نظامی در تایلند

پس لرزه انفجارها و جو حکومت نظامی در تایلند

پس لرزه انفجارها و جو حکومت نظامی در تایلند تایلند پنجشنبه شب و روز جمعه با موجی از انفجار بمب در در نقاط مختلف مواجه شد که در نتیجه این انفجارها دستکم سه نفر...