برچسب زده شده: پشه کند؟

پشه چه بیماری هایی را منتقل می کند؟

پشه چه بیماری هایی را منتقل می کند؟

بیماری‌های منتقله از پشه برای ساکنانِ برخی مناطق خاص، نگرانی همیشگی محسوب می‌شوند و بیشتر آن‌ها علاج‌ناپذیرند. سیستم اطلاع رسانی شبکه خانگی