برچسب زده شده: «پلیس ملی

بازی «پلیس خوب-پلیس بد» اروپا و آمریکا درقبال ایران/ چاره‌ای جز اتکا به توان ملی نداریم

بازی «پلیس خوب-پلیس بد» اروپا و آمریکا درقبال ایران/ چاره‌ای جز اتکا به توان ملی نداریم

بازی «پلیس خوب-پلیس بد» اروپا و آمریکا درقبال ایران/ چاره‌ای جز اتکا به توان ملی نداریمنماینده مردم ابهر گفت: هدف پلیس خوب و بد مشترک است. آن‌ها بر روی یک موضوع توافق کرده اند...