برچسب زده شده: پنجمین اعصاب

ایران میزبان پنجمین کنگره بین‌المللی جراحان مغز و اعصاب

ایران میزبان پنجمین کنگره بین‌المللی جراحان مغز و اعصاب

ایران میزبان پنجمین کنگره بین‌المللی جراحان مغز و اعصابپنجمین کنگره بین‌المللی کنفدراسیون جراحان مغز و اعصاب با حضور جراحان برجسته داخلی و خارجی در تهران برگزار می‌شود. ایران میزبان پنجمین کنگره بین‌المللی جراحان مغز...