برچسب زده شده: پنج فتنه

پنج فرمان امنیتی برای گذر از آشوب/ آرامش و هوشیاری، کلید عبور از فتنه جدید

پنج فرمان امنیتی برای گذر از آشوب/ آرامش و هوشیاری، کلید عبور از فتنه جدید

پنج فرمان امنیتی برای گذر از آشوب/ آرامش و هوشیاری، کلید عبور از فتنه جدیدبیشتر آن جماعتی که شیشه می‌شکنند و زباله آتش می‌زنند، برای چنین روزی آموزش دیده‌اند. آن‌ها آمده اند تا بلوا...