برچسب زده شده: پوتین شد

پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شد

پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شد

پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شدرئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با پادشاه عربستان خواستار حل مسالمت آمیر بحران یمن شد. پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شد رئیس جمهور روسیه...

پوتین وارد ترکیه شد

پوتین وارد ترکیه شد

پوتین وارد ترکیه شدرئیس جمهور روسیه که امروز سفرهای کوتاهی به سوریه و مصر داشته، پس از ترک قاهره وارد ترکیه شد. پوتین وارد ترکیه شد رئیس جمهور روسیه که امروز سفرهای کوتاهی به...