برچسب زده شده: پژوهش برگزار

همایش «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» برگزار می‌شود

همایش «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» برگزار می‌شود

همایش «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» برگزار می‌شودچهارمین همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» با همکاری دانشگاه علامه‌طباطبائی و انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود. همایش «پژوهش اجتماعی و فرهنگی...

همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» برگزار می‌شود

همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» برگزار می‌شود

همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» برگزار می‌شوددبیر چهارمین همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ ایران» گفت: با همکاری دانشگاه علامه‌طباطبائی و انجمن جامعه‌شناسی ایران همایش ملی «پژوهش اجتماعی...

هجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود

هجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود

هجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شودهجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری بیستم آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود. هجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی...