برچسب زده شده: پیام خبرنگار

پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگار

پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگار

پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگارمعاون اول رئیس جمهوری در پیامی توئیتری فرا رسیدن روز خبرنگار را گرامی داشت. پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگار معاون اول رئیس جمهوری در پیامی توئیتری...

پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز خبرنگار

پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز خبرنگار

پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز خبرنگاررییس دانشگاه علم وصنعت ایران با صدور پیامی روز هفدهم مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفت. پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز...

پیام تبریک رئیس سازمان بسیج علمی به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک رئیس سازمان بسیج علمی به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک رئیس سازمان بسیج علمی به مناسبت روز خبرنگارقدیانی، رئیس سازمان بسیج علمی در پیامی، روز خبرنگار را تبریک گفت. پیام تبریک رئیس سازمان بسیج علمی به مناسبت روز خبرنگار قدیانی، رئیس سازمان...