برچسب زده شده:  پیام زینبی(س)

 پیام ویژه سردار سلیمانی برای مدافعان حرم خراسان شمالی پس از فتح نبل و الزهرا/ خراسان شمالی دوباره زینبی(س) شد!

 پیام ویژه سردار سلیمانی برای مدافعان حرم خراسان شمالی پس از فتح نبل و الزهرا/ خراسان شمالی دوباره زینبی(س) شد!

کم کم غروب آفتاب بر اجتماع مردم سایه می افکند که دو اتوبوس سفید از دور خودنمایی می کنند، می شود مدافعان حرم که چهره هاشان آفتاب سوخته شده را پشت شیشه اتوبوس دید...