برچسب زده شده:  پیام شد!

پیام همسر شهید حججی منتشر شد

پیام همسر شهید حججی منتشر شد

پیام همسر شهید حججی منتشر شدهمسر شهید محسن حججی پیامی کوتاه درباره این شهید منتشر کرد. پیام همسر شهید حججی منتشر شد همسر شهید محسن حججی پیامی کوتاه درباره این شهید منتشر کرد.پیام همسر...

 پیام ویژه سردار سلیمانی برای مدافعان حرم خراسان شمالی پس از فتح نبل و الزهرا/ خراسان شمالی دوباره زینبی(س) شد!

 پیام ویژه سردار سلیمانی برای مدافعان حرم خراسان شمالی پس از فتح نبل و الزهرا/ خراسان شمالی دوباره زینبی(س) شد!

کم کم غروب آفتاب بر اجتماع مردم سایه می افکند که دو اتوبوس سفید از دور خودنمایی می کنند، می شود مدافعان حرم که چهره هاشان آفتاب سوخته شده را پشت شیشه اتوبوس دید...