برچسب زده شده: پیر پیر

استرالیا پیر می‌شود!

استرالیا پیر می‌شود!

استرالیا پیر می‌شود! استرالیا از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت سالخوردگان این کشور در طول ۵ سال گذشته خبر داد. استرالیا پیر می‌شود! (image) استرالیا از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت سالخوردگان این کشور در طول...