برچسب زده شده: پیش‌بینی 95

پیش‌بینی بانک مرکزی از بازار مسکن 95

پیش‌بینی بانک مرکزی از بازار مسکن 95

پیش‌بینی بانک مرکزی از بازار مسکن 95با اجرایی شدن طرح های متنوع وام های مسکن از نیمه اول سال گذشته و استمرار آن در سال جاری، بانک مرکزی این گونه پیش بینی کرده است...

پیش‌بینی وضع شاخص‌های اقتصادی سال 95

پیش‌بینی وضع شاخص‌های اقتصادی سال 95

عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: «پیش‌بینی من برای رشد اقتصادی سال آینده، ۴.۵ درصد است؛ اگر چه شاخص‌های اقتصادی رشد را باید در صنایع بزرگ جست‌وجو کرد.» اس ام...