برچسب زده شده: «پینوکیو» تماشاخانه

آغاز «پینوکیو» در تماشاخانه انتظامی

آغاز «پینوکیو» در تماشاخانه انتظامی

نمایش «پینوکیو» به کارگردانی شیما عرب، از شب چهارشنبه ۱۴ بهمن، اجراهای خود را در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان آغاز کرد. تلگرام باران فیلم