برچسب زده شده: پیوست کری

دی میستورا به مذاکرات کری و لاوروف در ژنو پیوست

دی میستورا به مذاکرات کری و لاوروف در ژنو پیوست

دی میستورا به مذاکرات کری و لاوروف در ژنو پیوست استفان دی میستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به گفتگوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسی...