برچسب زده شده: پیچ

بازار لوازم خانگي در پیچ گرانی دلار

بازار لوازم خانگي در پیچ گرانی دلار

بازار لوازم خانگي در پیچ گرانی دلارتأثير افزايش قيمت ارز طي هفته‌هاي گذشته حالا به مرور در بازارهاي مختلف خود را به نمايش مي‌گذارد. بازار لوازم خانگي در پیچ گرانی دلار تأثير افزايش قيمت...

راهکار دولت برای عبور از پیچ و خم‌های بروکراسی

راهکار دولت برای عبور از پیچ و خم‌های بروکراسی

راهکار دولت برای عبور از پیچ و خم‌های بروکراسی راهکار دولت برای عبور از پیچ و خم‌های بروکراسی راهکار دولت برای عبور از پیچ و خم‌های بروکراسی