برچسب زده شده: چالدران ارتباطی

عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۵۰ روستای شهرستان چالدران

عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۵۰ روستای شهرستان چالدران

عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۵۰ روستای شهرستان چالدرانفرماندار چالدران گفت: راه ارتباطی ۵۰ روستای شهرستان مسدود شده بود که عملیات بازگشایی را شروع کرده‌ایم. عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۵۰ روستای شهرستان چالدران فرماندار چالدران...