برچسب زده شده: «چهارشنبه اکران

فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» در دانشگاه اصفهان اکران شد

فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» در دانشگاه اصفهان اکران شد

فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» با حضور تهیه کننده این فیلم در تالار آوینی دانشگاه اصفهان اکران شد. عکس های داغ جدید افق