برچسب زده شده: چهارمحال تولید

چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور

چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور

چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشورمدیرشیلات و آبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان برای نهمین سال متوالی، رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور شد. چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور مدیرشیلات...