برچسب زده شده: چهارمین فجر

حاشیه‌های چهارمین روز کاخ جشنواره فیلم فجر

حاشیه‌های چهارمین روز کاخ جشنواره فیلم فجر

چهارمین روز نمایش فیلم‌ها در کاخ جشنواره با اعتراض حامد بهداد به ساعت نشست‌ها، ادای احترام به ایرج کریمی، حضور متقاضیان حضور در مجلس و بی‌نظمی بی‌سابقه در سانس‌های آخر همراه بود. پرس نیوز...

گزارش تصویری// چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

گزارش تصویری// چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

اتومبیل سپهر نیوز

چهارمین روز از نشست رسانه‌ای فیلم‌های جشنواره فجر 

چهارمین روز از نشست رسانه‌ای فیلم‌های جشنواره فجر 

اندروید روزنامه قانون