برچسب زده شده: چه ترامادول

چه جریانی پشت پرده قاچاق ترامادول است؟/ یک مخدر پر ماجرا!

چه جریانی پشت پرده قاچاق ترامادول است؟/ یک مخدر پر ماجرا!

 اصرار بر ورود داروهای روان‌گردان به بازار توسط فردی در وزارت بهداشت دولت یازدهم پیگیری می‌شود که در وزارت بهداشت دولت اصلاحات مسئولیت یکی از کارخانه های دارویی تولید کننده قرص ترامادول را بر...