برچسب زده شده: چُرت‌های روزانه

چُرت‌های طولانی روزانه مضر است

چُرت‌های طولانی روزانه مضر است

چُرت‌های طولانی روزانه مضر استمحققان ژاپنی دانشگاه توکیو می‌گویند درحالی‌که داشتن خواب کافی کلیدی برای سلامتی است، چُرت‌های طولانی‌مدت روزانه هیچ منفعتی برای سلامت قلب ندارند. چُرت‌های طولانی روزانه مضر است محققان ژاپنی دانشگاه...