برچسب زده شده: چگونه ریزش

چگونه بدنه اجتماعی فتنه ریزش کرد؟

چگونه بدنه اجتماعی فتنه ریزش کرد؟

چگونه بدنه اجتماعی فتنه ریزش کرد؟دکتر کچوییان طی مصاحبه ای گفت: فتنه 88 ابعاد مختلفی داشت و گروه‌های مختلفی درگیر آن بودند و این تعبیری که برخی از آن به‌عنوان جنگ احزاب نام می‌بردند،...