برچسب زده شده: چین داد

چین پاسخ ترامپ را با موشک بالستیک داد

چین پاسخ ترامپ را با موشک بالستیک داد

چین پاسخ ترامپ را با موشک بالستیک داد چین به منظور قدرت‌نمایی در برابر آمریکا و در آستانه روی کار آمدن ترامپ اقدام به آزمایش همزمان ۱۰ موشک بالستیک جدید کرد. چین پاسخ ترامپ...