برچسب زده شده: کارت‌های

سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟

سرنوشت نامعلوم کارت‌های سوخت/ زنگنه دقیقاً دنبال چیست؟ خواب و خیال‌های ژنرال نفتی دولت روحانی برای حذف کارت هوشمند سوخت، در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. افزایش مصرف، افزایش واردات و البته افزایش...

مردم منتظر کارت‌های اعتباری خرید کالا نباشند

مردم منتظر کارت‌های اعتباری خرید کالا نباشند

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوزام خانگی: هیچ امیدی برای ارائه کارت‌های اعتباری خرید وجود ندارد بنابراین مردم منتظر این کارت‌ها نباشند و خرید خود را انجام دهند. خرید غذا تلگرام

سرنوشت کارت‌های اعتباری چه شد؟

سرنوشت کارت‌های اعتباری چه شد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای طرح اعطای کارت های اعتباری احتیاط می کند، گفت: اکنون اجرای طرح توزیع کارت های اعتباری تبدیل به دو نوع کارت شده...