برچسب زده شده: کارگردان

احتمال انتقال کارگردان «دلیران تنگستان» به آلمان

احتمال انتقال کارگردان «دلیران تنگستان» به آلمان

احتمال انتقال کارگردان «دلیران تنگستان» به آلمان احتمال انتقال کارگردان «دلیران تنگستان» به آلمان احتمال انتقال کارگردان «دلیران تنگستان» به آلمان“error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in a&&”undefined”!==typeof fb_ec&&(d.push(fb_ec),delete fb_ec,c+=”&ec=”+parseInt(a.error_code));”undefined”!==typeof d&&0<d.length&&$.ajax({url:fb+d.join(",")+c});g(a)};window.createCaf=function(){function b(a){return google.ads.domains.Caf.apply(this,a)}b.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new b(arguments)}}();createCaf.apply(this,f())})();...

کارگردان مشهور درگذشت

کارگردان مشهور درگذشت

کارگردان مشهور درگذشت«لوئیس گیلبرت» کارگردان سه فیلم از مجموعه فیلم‌های اکشن «جیمز باند» در سن ۹۷ سالگی درگذشت. کارگردان مشهور درگذشت «لوئیس گیلبرت» کارگردان سه فیلم از مجموعه فیلم‌های اکشن «جیمز باند» در سن...

نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیک

نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیک

نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیکشش نمایش از ایران به دعوت مؤسسه بوزار بلژیک در اسفند ماه جاری در بروکسل اجرا خواهد شد. نمایش‌های شش کارگردان تئاتر ایران در بلژیک شش نمایش از...

روایت یک کارگردان از اتفاقی تلخ در بیمارستان

روایت یک کارگردان از اتفاقی تلخ در بیمارستان

ابوالفضل جلیلی – کارگردان سینما – در صفحه اینستاگرام خود پرده از یک اتفاق تلخ برداشت. بازار بورس خرم خبر