برچسب زده شده: کارگروه شد

کارگروه ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی تشکیل شد

کارگروه ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی تشکیل شد

کارگروه ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی تشکیل شددبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور رؤسای برخی از دانشگاه‌ها برای ارائه پیشنهادات در زمینه پیشرفت علمی، فناوری، آموزشی و پژوهشی...

اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام شد

اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام شد

اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام شد اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام شد اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام شد

سومین کارگروه فناوری‌های کارا و معدن ایران و اتریش برگزار شد

سومین کارگروه فناوری‌های کارا و معدن ایران و اتریش برگزار شد

سومین کارگروه فناوری‌های کارا و معدن ایران و اتریش برگزار شدسومین نشست کارگروه فناوری‌های کارا و معدن با حضور قائم مقام در امور بین‌الملل و رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی...