برچسب زده شده: کازان سردار

تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمون

تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمون

تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمونتیم فوتبال روبین کازان در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ روسیه برابر آنژی به تساوی دست یافت. تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمون تیم...

روبین کازان در خانه متوقف شد/ درگیری و کارت زرد برای سردار آزمون

روبین کازان در خانه متوقف شد/ درگیری و کارت زرد برای سردار آزمون

روبین کازان در خانه متوقف شد/ درگیری و کارت زرد برای سردار آزمونتیم فوتبال روبین کازان در هفته پنجم رقابتهای لیگ روسیه برابر لوکوموتیو مسکو به تساوی دست یافت. روبین کازان در خانه متوقف...