برچسب زده شده: کازان

تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمون

تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمون

تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمونتیم فوتبال روبین کازان در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ روسیه برابر آنژی به تساوی دست یافت. تساوی روبین کازان با پاس گل سردار آزمون تیم...

پیروزی روبین کازان با درخشش مهاجم ایرانی

پیروزی روبین کازان با درخشش مهاجم ایرانی

پیروزی روبین کازان با درخشش مهاجم ایرانیتیم فوتبال روبین کازان در دیدار مقابل خاباروفسک با درخشش مهاجم ایرانی به پیروزی دست یافت. پیروزی روبین کازان با درخشش مهاجم ایرانی تیم فوتبال روبین کازان در...