برچسب زده شده: «کامیابی اسفند

«کامیابی و ناکامی توأمان» برای «همه بازیگران» در انتخابات ۷ اسفند

«کامیابی و ناکامی توأمان» برای «همه بازیگران» در انتخابات ۷ اسفند

امینی معتقد است هاشمی در تحقق برخی اهداف خود در ارتباط با رقبا (روحانی) و مخالفین (یزدی و مصباح) موفق بوده اما در تحقق یکی از اهداف مهمش یعنی راه پیدا نکردن برجسته‌ترین مخالفش...