برچسب زده شده: «کتاب‌های برگزار

نشست تخصصی «کتاب‌های تصویری» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «کتاب‌های تصویری» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «کتاب‌های تصویری» برگزار می‌شودنشست تخصصی «کتاب‌های تصویری» با حضور تصویرگر ایتالیایی، فیلیپ جوردانو، در محل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برگزار می‌شود. نشست تخصصی «کتاب‌های تصویری» برگزار می‌شود نشست تخصصی «کتاب‌های تصویری» با حضور...