برچسب زده شده: کتبی شدند

برگزیدگان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند

برگزیدگان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند

برگزیدگان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت مشخص شدند اسامی برگزیدکان بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام شد. برگزیدگان...